Aktualizacja ofert na platformach B2B

Zaktualizowanie ofert w wybranym kanale e-commerce B2B np. Wisebase. Wprowadzanie nowych kart produktów zgodnie z wytycznymi i parametrami.

Kategoria:

Opis

Aktualizacja ofert i dodawanie nowych produktów na platformach B2B

Zaktualizowanie ofert w wybranym kanale e-commerce B2B np. Wisebase. Wprowadzanie nowych kart produktów zgodnie z wytycznymi i parametrami.